Bestelformulier aangepast

Het bestelformulier is aangepast. Op basis van reacties dat bevestiging niet altijd werd ontvangen, heb ik op enkele punten het bestelformulier aangepast. Dat heeft geen gevolgen voor de manier van bestellen. Hopelijk komt de bevestiging van de bestelling nu niet meer in de spam-folder terecht.
Mochten er toch nog problemen zijn met het formulier dan hoor ik dat graag (autismeinkaart[at]ziggo.nl)